Ürün Belgelendirme

Ürün Belgelendirme

Ürün Bilgilendirme

CE İşareti

Birçok ürün, AB standartları gereği satılmadan önce CE işaretini gerektirir. CE işareti, bir ürünün üretici tarafından değerlendirildiğini ve AB güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığının kabul edildiğini gösterir.                  

G İşaretleme

G işareti eklenen yapı malzemeleri güvenli ürün olarak değerlendirilmektedir. G işaretinin bulunmaması ürünün kalitesi ve piyasada bulunuş şekli itibarıyla bir güvensizlik şüphesi olarak değerlendirilebilmektedir. 

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE hizmet yeterlilik belgesi – TSE HYB, TSE’ye göre standartların uygun olup olmadığını teyit eden belgelendirmedir. Hizmet yeterliliklerinin uygun olması durumunda kurumlara TSE-HYB belgesi verilmektedir.

TSE Ürün Belgelendirme

TSE ürün belgelendirme, ürünlerin Türk standardına uygunluğunu ispatlama amaçlı firmalara verilen bir belgedir. Bu belgeye yeterlilik belgesi almış olan firmalar ihtiyaç duymaktadır.