ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, iş mükemmelliğini artırmak için en önemli varlığınızı, çalışanlarınızı korumanıza ve geliştirmenize yardımcı olacaktır.

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, güvenli çalışma sistemlerinden oluşur. Sorumlu kuruluşlara ve bireylere yol gösteren uluslararası bir standarttır. Bu standart, küresel tedarik zincirlerinde gerektiğinde iş güvenliğini artırmaya yardımcı olan süreçleri özetlemektedir. Mevcutta herhangi bir İSG yönetim çerçevesi olmadan çalışan işletmeler ve kurluşlar için dünyanın bazı bölgelerindeki iş kazalarını ve hastalıklarını azaltmak için kullanılabilecek bir çerçeve sunmaktadır.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, işletme ve kuruluşların üzerlerindeki büyük yük olan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir kazançtır. Dünyada yer alan tüm işletmelerde, çalışma ortamının tüm olumsuz risklerini azaltmak, güvenli bir iş ortamında çalışmayı sağlamak ve aynı zamanda çalışanların güvenliklerini artırmak üzerine birçok çerçeveyi kapsamaktadır. 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Ne Gibi Faydaları Vardır?

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, işletmenizin etkin yönetimini destekleyecek ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olacaktır. Müşteri memnuniyetini, personel motivasyonunu artırmak ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak isteyen herhangi bir kuruluş için çok uygun bir standarttır.

ISO 45001’in temel avantajlarını görüntülemek için aşamaları tıklayın.

Stratejik Faydalar

 

Potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve riskleri en aza indirmek için işletmenize bir sistem sağlar.

Sağlık ve Güvenlik hedeflerinin şirket yönetiminin birparçası olduğunun kanıtı olan bir belgelendirme

Süreç ve güvenlik performansınız geliştirmenizi sürdürmel için bir PUKÖ (planla-uygula-kontrol et-önlem al) Döngüsü

Önleyici önlemlerin uygun olduğu ve uygulanan menfaat sahiplerine avantajları

Uygunluk Faydaları

 

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin tanımlanması

Çalışanlarda risklerin farkındalığını geliştirmek

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, işiniz için sağlık ve güvenliğe dair güven sağlar.

Çalışanları gözlemleme ve bu gözlem sonucunda iş alışkınlıklarını geliştirme imkanı sağlar.

Çalışanlarınızı güvenli bir iş ortamında çalıştıklarıyla ilgili taahhütünüzü gösterir.

Dahili Faydalar

Potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve riskleri en aza indirmek için işletmenize bir sistem sağlar.

Sağlık ve Güvenlik hedeflerinin şirket yönetiminin birparçası olduğunun kanıtı olan bir belgelendirme

Süreç ve güvenlik performansınız geliştirmenizi sürdürmel için bir PUKÖ (planla-uygula-kontrol et-önlem al) Döngüsü

Önleyici önlemlerin uygun olduğu ve uygulanan menfaat sahiplerine avantajları

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine Neden İhtiyacınız Var?

 

Dünya tarafından kabul gören ISO 9001 kalite yönetimi ile ISO 14001 çevre yönetimine ISO 45001 belgesi de eklenmiş ve son revizelerle birlikte Annex SL yapısına uygun bir şekilde 10 maddeden oluşan bir hükümle standardın yapısı oluşturulmuştur.

Firmaların müşterilerine verdiği önemi, çalışanlarına da aynı derecede vermesi oldukça önemlidir. Bu belge; çalışanların güvenliklerini, çalışma koşullarını korumak için gerekli bir belgedir. Çünkü iş kazaları, meslek hastalıkları maalesef ki engellenemeyen ama sistematik yollarla en aza indirgenebilen durumlar olarak uygulamada başarılı olabilmektedir. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında iş kazaları yüzünden binlerce kişi yaşamını yitirmekte, yaralanmakta ve hatta sakat kalabilmektedir. 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri belgesi, sağladığı uygulama çerçevesi ile kuruluşlar ve işletmeler için hayati öneme sahip bir standart haline getirmiştir. Bu nedenle işletmelerde bu belgenin olması, hem çalışanların rahat çalışabilmesini  hem de yöneticilerin çalışanlarına verdiği önemin göstergesi olarak sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma kültürünün oluşmasını sağlar.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 14001 

ISO 22000

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri