Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, bir kuruluşun müşteri gerekliliklerine ve geçerli yasal gerekliliklere uygun ürün sağlama yeteneğini göstermek için yerine getirmesi gereken kalite yönetim sistemleri gerekliliklerini belirler.                     

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001, bir işletmenin faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel etkilerini kontrol etmesi ve performansını sürekli olarak iyileştirmesi için bir çevre yönetim sistemi gerekliliklerini belirleyen uluslararası standarttır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 45001, binlerce işletmenin çalışanları için güvenli bir işyeri sağlamaya, ölümleri, yaralanmaları ve hastalıkları önlemeye ve İSG performanslarını sürekli olarak iyileştirmelerine yardımcı olur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi, müşterilerin ve diğer paydaşların gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamada büyüklüklerine bakılmaksızın gıda zinciri içinde bulunan tedarikçilere ve işletmelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır.                                             

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001, işletmelerin bilgi varlıklarının güvenliğini yönetmelerine yardımcı olan uluslararası bir standarttır. Tüm kurumsal verilerin (finansal bilgiler, fikri mülkiyet hakları, çalışan verileri veya üçüncü şahıslar tarafından yönetilen bilgiler,vb.) gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak için bir yönetim çerçevesi sağlar.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002,  şikayetleri ele alma süreci için oluşturulan bir yönetim standartıdır. Her büyüklükte ve tüm sektör işletmeleri için uygun olan bu sertifika, müşteri memnuniyetini üst seviyede ve ürün (ya da hizmet kalitesini) yüksek tutmak için şirketlere şikayet yönetimi çerçevesi sunar.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.OHSAS 18001 Sertifikasyonu, organizasyon içerisinde iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol eden İSG sistemini uygulama çerçevesidir.

ISO 13485 Medikal ve Tıbbi Cihaz Üreticileri İçin Yönetim Sistemleri

ISO 13485 Medikal ve Tıbbi Cihaz Üreticileri İçin Yönetim Sistemleri sertifikasyonu, yasal amaçlara yönelik gereklilikler, tıbbi cihaz endüstrisinde yer alan işletmelerin tamamı için uluslararası kabul görmüş bir standarttır.

Helal Gıda Belgesi

Helal gıda belgesi, İslami beslenme kurallarına göre izin verilen gıdalar için belirlenen çerçeve esaslarına göre oluşturulmuş bir standarttır.