ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri

Bilginer Belgelendirme

7 Temmuz 2020
iso 27001 belgesi ankara

ISO 27001 belgesi; güçlü bir bilgi güvenliği yönetim sistemi adına ortaya konan gerekliliklerin uluslararası alanda belirlenmiş nitelikler kapsamında bilgi güvenliği yönetim standardı olarak tanımlanmaktadır.

ISO 27001 Nedir?

Bir kuruluşun faaliyetini tam anlamı ile herhangi bir sekteye uğramadan devam ettirebilmesi adına kurum içi bilgilerinin doğru bir şekilde saklanması esastır. Bilgiler doğru bir şekilde saklanmadığı takdirde ihlaller meydana gelebilmekle beraber pek çok basit iş bile yapılamaz bir duruma gelebilmektedir. Özellikle günümüzde teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte dijital veri saklama faaliyetlerine geçilmiş olup bu durum çok daha fazla önem kazanmıştır. Bilindiği üzere her yıl dijital alanda ortaya çıkan yeniliklerle beraber bilgilerin muhafaza ve ulaşım kanalında da değişiklikler meydana gelebiliyor. Bu değişiklikler kurumun bilgi haznesinin ihlaline kadar varabiliyor ve büyük zararlar ortaya çıkarabiliyor. Dijital ihlallerin son derece arttığı bugünlerde kurum bilgilerinin kötü amaçla kullanımı söz konusu olabiliyor. Bu anlamda ISO 27001 kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması adına atılmış uluslararası standartlar bütünü olarak öne çıkıyor.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Amacı Nedir?

ISO 27001, içerik anlamında kurumun güvenlik politikalarını iyileştirmekle beraber pek çok farklı amacı taşımaktadır. Bunlar;

 • Kurum içi risklerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.
 • Güvenlik adına yeni protokollerin belirlenmesi.
 • Varlık yönetiminin oluşturulması.
 • Güvenlik uygulamaları adına gereksinimlerin tüm detayları ile belirlenip karşılanması.
 • Hem fiziksel hem de çevresel risklerin analiz edilerek güvenliğin artırılması.
 • Erişim noktalarının kontrolünün sağlanması ve rahat bir şekilde denetlenebilmesi.
 • İş sürekliliği anlamında prosedür ve planların detaylı bir şekilde hazır hale getirilmesi.
 • Kuruluşların güvenlik yönetim organizasyonlarının hazır hale getirilmesi.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Almalıdır?

Hem bilişim hem de savunma sanayi projelerine ilişkin ihalelerde gerek ürün satışı yapan gerekse yazılım hizmeti veren firmaların tamamından ISO 27001 belgesi talep edilmektedir. Bu sektörde yer alan zincirlerin tamamının bu belgeyi edinmesi zorunludur.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

Bazı kurumlar belirtildiği üzere ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini zorunlu olarak kullanmalıdır. Bu sistemin kurum adına pek çok olumlu tarafı bulunmaktadır. Kurumu sayısız tehlikelere karşı koruyan bu sistemin faydalarını şu şekilde saymak mümkündür;

 • Öncelikle ve en önemlisi kurum içi bilgileri en iyi şekilde korur, bilgi kaybı riskini ortadan kaldırır ya da en aza indirir.
 • Bilgi kaybolması ile ortaya çıkabilecek lüzumsuz zaman kaybının ve fazladan iş gücünün önüne geçme konusunda yardımcı olur. Bu anlamda kurumun daha verimli ve aktif bir şekilde çalışmasında etkili olur.
 • Bilgilerin hem doğru hem de güvenilir bir şekilde muhafaza edilmesine olanak tanır.
 • Kurumun tüm bilgilerinin gizli kalmasına olanak tanır.
 • İş sürekliliğini esas alır ve bu anlamda firma verimliliğini artırır.
 • Çok önemli olan kurum içi bilgilerinin içeriğinde herhangi bir değişme tehlikesinin önüne geçer.
 • Bilgi arşivine dilendiği an rahat bir şekilde ulaşılmasını sağlar.
 • Kurumun kurumsal saygınlığını ön plana çıkartır.
 • Şirketin diğer kurumlara karşı rekabetinde avantajlı konuma geçmesine olanak tanır.
 • Kurum genel çerçevesinde bilgilerin korunması adına bir farkındalık yaratır. Şirket içerisinde bilgi akışı ve güvenliği bakımından eksikleri görmeyi sağlar. Eksiklerin kapatılarak daha yüksek güvenlik önlemlerinin alınmasına fırsat tanır.
 • Yerine getirilmesi yasalarca belirlenmiş olan yükümlülüklerin tam manası ile uygun olup olmadığının görülmesini ve varsa bu anlamda düzeltme yapılmasına olanak tanır.

Bu başlıklarda ilginizi çekebilir…

ISO 9001:2015 Belgesi’nin Ankaradaki Firmalar için Süreci

ISO 9001:2015 Belgesi’nin Ankaradaki Firmalar için Süreci

Bilindiği üzere ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesi ulusal ve uluslar arası itibar gören bir belgedir . Türkiye’nin başkenti Ankara’ da faaliyet gösteren sanayi sektörü, inşaat sektörü, hizmet sektörü ve gıda sektörü hizmetlerini sunmadan önce (ya da...

ISO 10002 Belgesi

ISO 10002 Belgesi

ISO 10002 tüm şirketlerin verimli ve etkili müşteri şikâyetlerini ele alabilmeleri, doğru bir şekilde analiz ederek değerlendirebilmeleri açısından kılavuz niteliği taşıyan bir belgedir. Ancak ISO 10002 standartları uygulandığı takdirde Müşteri Memnuniyeti Kalite...

ISO 13485 Nedir?

ISO 13485 Nedir?

ISO 13485 belgesi; ISO 9001 kalite yönetim sistemi temel alınarak oluşturulmuş bir standarttır ve açılımı Medikal Sektörü Kalite Yönetimi Standardı’dır. Standardın odağı tıbbi cihazlar için özel şartlardır ve uluslararası standart özelliğindedir. Bu standart tıbbi...

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir