ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Bilginer Belgelendirme

7 Temmuz 2020
iso 45000 belgesi

ISO 45001 belgesi, bir kurumun yaptığı faaliyetlerde iş kazalarını önlemeye yönelik politika prosedürlerini yerine getirdiğini ve iş sağlığı güvenliği kurallarına hareket ettiğini belirten bir belgedir. Bu standartlar kurumun yaptığı faaliyetlerde herhangi bir risk olup olmadığını ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını ortaya koymak açısından önemlidir.

ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Nedir?

ISO 45001 belgesi bir kuruluşun iş güvenliği tehlike ve riskleri belirlenmiş olup bu risk ve tehlikeleri en aza indirmeye yönelik planlamaların yapıldığını, risklerin kabul edilebilir yasal mevzuat çerçevesi içerisinde olduğunun en önemli ispatı olmaktadır. Ayrıca kuruluş, yaptığı faaliyetlerde ortaya çıkabilecek istenmeyen kazaları önleme adına sürekli kontrol sistemini kurduğunu da yine bu belge ile ortaya koyacaktır. Ayrıca kurum gerekli önlemleri almış olsa bile ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlarda organize hareket edebilecek yeterliğe ve plana sahip olduğunu yine bu standartlar doğrultusunda göstermiş olacaktır. ISO 45001 kurumun faaliyetlerinin dökümante edilmiş, prosedürlere uygun olduğunun da bir nevi ispatı niteliğindedir. Özellikle iş kazalarının sık bir şekilde yaşandığı ülkemizde ISO 45001 belgesinin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.

ISO 45001 Faydaları Nelerdir?

  • Kurumdaki yasal ve düzenleyici uygunluğun güçlendirilmesi adına önemlidir.
  • Güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamının yaratıldığını, bu güvenliğe bağlılığı gösterme adına ve ayrıca bu anlamda sorumluluk bilincini yansıtması adına faydalıdır.
  • Kurum içerisindeki organize anlamındaki yapının dayanıklılığının artırılmasına destek olur.
  • Çalışanlar için kurum içerisinde daha iyi çalışma şartları yaratılarak ortaya çıkabilecek kazaları ortadan kaldırmak yad a minimuma indirmek adına gereklidir.
  • Kurumun sektördeki marka ve kurumsal itibarını, imajını korumak ve hatta güçlendirmek için faydalıdır.

ISO 45001 Belgesini Kimler Almalıdır?

ISO 45001 belgesini yüksek riskli faaliyet gerçekleştiren ve ağır üretimde bulunan işletmeler ile risk düzeyi daha düşük, hizmet üreten işletmeler tarafından alınabilmektedir. Esasen kurumun küçüklüğü, büyüklüğü ya da faaliyet alanı fark etmeksizin iş ve işçi sağlığı alanında bilinçli bir tavır sergilemek adına her kurum tarafından alınabilir. İş Güvenliği Yönetim Sistemi açısından önemli nokta risk seviyesi ya da faaliyet alanı olmamaktadır. Buradaki önemli nokta meslek hastalıkları ile iş kazalarını önlemek ve çalışanların sağlıklı bir iş faaliyetinde bulunabilmeleri için uygun ortamı sağlamaktır.

Bu başlıklarda ilginizi çekebilir…

ISO 9001:2015 Belgesi’nin Ankaradaki Firmalar için Süreci

ISO 9001:2015 Belgesi’nin Ankaradaki Firmalar için Süreci

Bilindiği üzere ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesi ulusal ve uluslar arası itibar gören bir belgedir . Türkiye’nin başkenti Ankara’ da faaliyet gösteren sanayi sektörü, inşaat sektörü, hizmet sektörü ve gıda sektörü hizmetlerini sunmadan önce (ya da...

ISO 10002 Belgesi

ISO 10002 Belgesi

ISO 10002 tüm şirketlerin verimli ve etkili müşteri şikâyetlerini ele alabilmeleri, doğru bir şekilde analiz ederek değerlendirebilmeleri açısından kılavuz niteliği taşıyan bir belgedir. Ancak ISO 10002 standartları uygulandığı takdirde Müşteri Memnuniyeti Kalite...

ISO 13485 Nedir?

ISO 13485 Nedir?

ISO 13485 belgesi; ISO 9001 kalite yönetim sistemi temel alınarak oluşturulmuş bir standarttır ve açılımı Medikal Sektörü Kalite Yönetimi Standardı’dır. Standardın odağı tıbbi cihazlar için özel şartlardır ve uluslararası standart özelliğindedir. Bu standart tıbbi...

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir