Kosher Nedir? Musevi inancının esaslarına uygun şekilde üretilen gıda ürünlerin belgelendirildiği sertifikanın ismi olup bu belge, üretilen gıda ürününün Musevi inancına uygun olduğunu gösterdiği gibi aynı zamanda güvenilir ve insan sağlığına uygunluğunu da...