Helal Gıda Belgesi

Eren Bilgiseverer

4 Eylül 2020

Her ne kadar tüketim alışkanlıkları değişse de tüketicin satın alma kararlarını etkileyen ve neredeyse değişmez olan birtakım unsurlar söz konusudur. Bu unsurlardan bir tanesi de hiç şüphesiz dini inanç ve kimlikler olmaktadır. Bilindiği üzere İslam dininde de diğer dinlerde olduğu gibi pek çok kural bulunmaktadır. Gıdaların üretim sürecinde helal dediğimiz standartlara uygun olarak işlenmesi de son derece önem teşkil etmektedir. Bu konuda ise tarafsız ve alanında yetkin bir denetmen kurum devreye girecektir. Bu onaylanmış belge ile işletmenin müşterileri içleri rahat bir şekilde işletmenin olanaklarından faydalanmaktadır.

Helal Gıda Belgesi Nedir?

Genel olarak bakıldığında gıda üretimi ya da gıda ile temas eden ürün imal eden firmalar “Helal Belgesi” denilen sertifikaya sahip olmaktadırlar. Fakat diğer tüm onay belge sürecinde olduğu gibi helal belgesinde de birtakım yerine getirilmesi gereken ön şartlar söz konusudur. Bu sertifika üretim, ham madde, pazarlama, satış gibi aşamalarda gerekli kontroller yapıldıktan sonra verilmektedir.

Bu noktada ürünlerin alkol ve türevleri ile domuz ve domuz mamulleri arasından olmaması gerekir. Diğer bir önemli nokta ise çalışanların hijyen konusunda yeterli ve gerekli eğitimi almış olmasıdır. Helal için uygun görülen günlük ve aylık planlarının yapılmış olması gerekir. Ayrıca temizlik sürecinde temizlik maddelerinin helal olması da önemli bir noktadır. Üretimde çalışan personelin şayet gıdaya temas ediyor ise kullandıkları eldivenler helal üretim şartlarına uygun bir şekilde olması gerekir.

Helal üretim prosedürü hazırlandıktan sonra üretimden sorumlu gıda mühendisinin “Helal Üretim Prosedürü” ile bunu belgelendirmiş olması gerekir. Bu sebeple şayet işletme ISO 22000 gıda yönetim sistemine tabi ise helal prosedürü ISO 22000 dokümanları içerisinde mutlaka entegre vaziyette bulunmalıdır. Üretim boyunca tedarik edilmiş olan mamul ve yarı mamullerin analiz raporları ve izin belgeleri bulundurulmalıdır.

Helal sertifikası için başvuracak olan firmalar mutlaka gıda üretim izni, işletme kayıt belgesi gibi evraklarını tamamlamış olmalıdır.

Helal Gıda Belgesi Almak İçin Gerekli Standartlar Nelerdir?

  • Ürünün bileşeninde bulunan tüm maddelerin gerek ham maddesi gerek temin yolları ya da kaynağı İslami kriterleri taşımalıdır.
  • Ürünün paketleme ve depolama aşamalarında standartların insani gereklerle beraber İslami kriterlere uygun olması gerekir.
  • İyi hijyen uygulamaları ve iyi üretim uygulamaları mutlaka sağlanmalıdır.
  •  Gerek ürünün üretim aşamasında gerek farklı unsurların bir araya getirerek oluşturacağı etkiler İslami değerler ve insani gereklere uygun olmalıdır.
  • Ürünün beslenme bakımından uygunluğu ile sağlık ve temizlik şartlarını taşıması gerekir.

Hangi Kurumlar Helal Gıda Belgesi Almalıdır?

Helal belgesi ilk etapta akla gelen gıda sektöründeki üretici ve işletmeler tarafından temin edilmelidir. Fakat helal sertifikasını sadece gıda ile sınırlamak doğru olmayacaktır. Örnek vermek gerekirse insan derisine temas eden kremler, kıyafetler, kozmetik ürünler, diş macunları için de helal belgelendirme söz konusudur. Uluslararası rekabet göz önüne alındığında özellikle günümüzde otellerde en çok aranan detaylardan bir tanesi de helal belgesidir. Bu anlamda helal belgelendirmenin geniş bir alanda söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. 

Helal Gıda Belgesinin İşletme Açısından Faydaları Nelerdir?

Helal belgesi esasen hem üretici hem de tüketici arasındaki güven köprüsünü kurma açısından son derece önemlidir. Hem üretici hem de tüketici arasında oluşacak bu güven bağı müşteri sadakatini de beraberinde getirmektedir. Uluslararası arenada geçerliliği kanıtlanmış olan ISO 22000 standardı ile üreticiler çok daha kaliteli ve güvenli üretim yapmaktadırlar. Üreticiler ürünlerini global pazarda helal gıda olarak halka arz edebilme şansını yakalarlar. Ayrıca yine global pazarda helal belgeli ürün talebi doğrultusunda üreticinin rekabet gücü de korunmuş olmaktadır.

Helal sertifikalama ürünlerin hazırlanma, işlenme yöntemleri, sağlığa uygunluk şartlarının en iyi şekilde sağlandığını bilir kişi tarafından onaylandığını gösterir. ISO, HACCP ve diğer kalite, güvenlik standartlarına uygun, helal üretim ve paketleme eğitimini almış personel tarafından denetimi gerçekleştirilmektedir. Sertifika hem ürünün hem de üreticinin küresel pazarda İslami şartları yerine getiren bir firma olarak tanınmasına, daha da yayılmasını desteklemektedir. Bu anlamda çeşitli ülkelerde her sene açılan fuarlara işletmelerin katılmasını da bir nevi desteklemektedir. İşletme, müşterisinin içinin rahat olduğunu bilmesi işletme yöneticilerinin de bu alanda güven kazanmasına destek olur. Bu anlamda hem üretici hem de tüketici açısından oldukça büyük bir fayda söz konusu olur.

Bu başlıklarda ilginizi çekebilir…

KOSHER SERTİFİKASI (KOŞER BELGESİ)

KOSHER SERTİFİKASI (KOŞER BELGESİ)

Kosher Nedir? Musevi inancının esaslarına uygun şekilde üretilen gıda ürünlerin belgelendirildiği sertifikanın ismi olup bu belge, üretilen gıda ürününün Musevi inancına uygun olduğunu gösterdiği gibi aynı zamanda güvenilir ve insan sağlığına uygunluğunu da...

CE Belgesi: Bilmeniz Gerekenler

CE Belgesi: Bilmeniz Gerekenler

CE harfleri Avrupa Ekonomik Alanında dolaşan pek çok üründe görülen bir simgedir. Bu işaret temel olarak Avrupa’ya uygunluğu ifade etmektedir. İşaretin anlamı ise genel çevrede dolaşan ürünlerin çevre, sağlık koruma gereklerine göre asgari olarak denetlendiği,...

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir