Pvoc Belgesi

Eren Bilgiseverer

4 Eylül 2020

İhracat denildiği zaman ülkemizde hem işlenmiş hem de yarı işlenmiş mamuller oldukça önemlidir. Tekstil ürünlerinden gıdaya, demir çelik ürünlerinden makine ekipman ve yedek parçalarına kadar oldukça geniş bir alanda Cezayir’e mal akışı sağlanmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde üretilmiş olan pek çok ürün Cezayir’de marka olarak pazarda imaj ve kalitede kendisini belli etmekte, öne çıkmaktadır. Cezayir, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alıyor ve hem işgücü açısından hem de enerji maliyetleri açısından oldukça düşüktür. Bu sebepledir ki bu ülkede Türk yatırımları gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle müteahhit ve inşaat firmalarının yatırımlarını destekleyen çok fazla sayıda fondan bahsetmek mümkündür. Elde edilecek Pvoc belgesi ile ürün ithalat/ihracatlarda standartların uygunluğu kontrol edilmiş olacak.

Pvoc Belgesi Nedir?

Cezayir ile yapılacak ithalat işlemlerinde ürünlerin ülke standartlarına uygunluğunu kontrol altına almak amacı ile bir belge zorunlu tutulmuştur. Cezayir İhracat Uygunluk Belgesi (Pvoc) olarak bilinen bu belge aynı zamanda tüketicilerin de haklarını koruduğundan son derece önemlidir.

Pvoc belgesi ile oluşturulmak istenen sistemin amacı güvensiz, taklit ürünlerin ya da mevcut ürünle uyuşmayan ürünleri önlemektir. Bu anlamda ürünlerin Cezayir’e uygulanan standart ve teknik birtakım özelliklerinin uygunluğu söz konusudur. Bu belge ile Cezayir Hükümeti gümrüğe bir sınırlama getirmek adına ithal edilen malların güvenliğini sağlamaktadır.

Bu belgenin ihracat yapan ülke tarafından temin edilmesi şartı vardır. Sevkiyat yapılmadan önceki fiziki denetim, numunenin alınması ve laboratuvarda analizlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte ürünlerin ne derece uygun olduğunun saptanmasını takip etmek amacı ile belgelemeye yönelik bir işlemdir.

Cezayir İhracat Belgesi (Pvoc) Almak İçin Gerekli Belge ve Dokümanlar

Yükleme öncesinde yapılacak standart iş akışında ilk etapta müracaat yer almaktadır. İhracatçı evraklarını tamamlayarak uygunluk değerlendirmesi için müracaatını gerçekleştirecektir. Belgeler içerisinde ihraç edilmesi düşünülen ürünlerin tam listesi yer almalıdır. Hem ihracatçının hem ithalatçının isim ile birlikte adres bilgilerini ibraz eden doküman, tahliye limanı adı ve proforma fatura, ihracı gerçekleştirilecek ürünlerle ilgili önceden alınmış uygunluk ve test sertifikaları, yükleme öncesinde gözetimlerin gerçekleştirileceği yerin konumu yer almalıdır. Değerlendirme aşamasında ise fiziksel gözetim, doküman kontrolü esnasında belirtilmiş olan ürünlerin gözetim sürecinde gerçekten sunulup sunulmadığı, ihraç edilecek ürünlerin belirtilen kural ve standartlara uygun olup olmadığı ve ayrıca ithalat dokümanlarında belirtildiği şekle uyup uymadığına bakılacaktır. 

​Tüm işlemler neticesinde uygunluğu görüldüğü takdirde sertifika verilmektedir. Yayınlanacak sertifika ihracatçıya banka işlemlerini tamamlaması adına verilmektedir. İkinci orijinal kopyayı ise ihracatçı, ithalatçıya ürünün ithal izinlerinin alınması adına verir.

Kimler Pvoc Belgesi Almalıdır?

Cezayir ile yapılacak ithalat/ihracat işlemleri için alınacak olan Pvoc belgesi hemen her sektörel nakliyat için geçerlidir. Cezayir ile ticari alışveriş yapmak isteyenler sektör fark etmeksizin Cezayir’in belirlediği standartları içeren Pvoc sertifikasını almak durumundadırlar. Aksi halde herhangi bir ithalat ya da ihracattan söz edilemez. Hem gözetim hem de yetkili bir belgelendirme kurumu olan firmalar ise gümrükten mal çekme işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bu aracı kurumlar orijinal adı ile Certificat de Contrôle de Qualité des Marchandises olan uygunluk belgesini düzenleme hakkına sahiptir. Ancak bu uygunluk belgesinin ihracatın mevzu bahis olduğu ülkede düzenlenmesi gerekmektedir.

Cezayir’de uzun yıllardır uygulanan kalite belgesi malların zorunlu güvenlik, kalite ve emniyet şartlarını yerine getirmeyi belgelediğinden önemlidir. Bu belge uluslararası ticareti de olanaklı hale getirmektedir. Gümrükte herhangi bir prosedüre takılmadan gecikme yaşamadan ilerlemesini sağlar. Ayrıca yeterliliği ya da uygunluğu olmayan ürünlerin ithalinden kaynaklanabilecek potansiyel kayıpları da en aza indirmektedir. Uygunluk belgesi için gerekli safhalar sevkiyat öncesi fiziksel denetim, test, uygunluğuna dair gözlem ve belge verilmesi şeklinde gelişmektedir.

Dünyanın hemen her yerinde uygunluk değerlendirmesi söz konusudur ve bu ithalat ihracattaki akışın sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi adına gereklidir. Diğer ülkelerde uygulanan sistemde olduğu gibi Cezayir’de de belirli belgelemeler söz konusudur. Bu anlamda sorunsuz bir şekilde Cezayir ile ithalat/ihracat yapmak isteyen tüm kişi ve firmalar şartları yerine getirerek Pvoc belgesini edinmelidir.

Bu başlıklarda ilginizi çekebilir…

SASO Belgesi

SASO Belgesi

Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünya genelinde Suudi Arabistan ihracatı yapacak olanlardan standartların sağlandığını gösteren bir belge istenmektedir. Diğer ülkelerde de hemen hemen aynı standartlara sahip farklı belgeler istenmektedir. İhracat için Arabistan’ın...

COC Belgesi

COC Belgesi

Günümüz dünyasında Avrupa Birliği ülkelerinde geçerliliği olan güvenlik gereklilikleri artık neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Ortaya konan normlar üretici firmaların nasıl üretim yapacaklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Direktif kapsamına giren...

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir