Kaynak Mühendisliği ve Danışmanlık

Eren Bilgiseverer

4 Eylül 2020

Kaynak Mühendisliği alanında karşılaşılan ve zorunlu bir belge olan EN 1090 belgesi harmonize edilen bir Avrupa standardıdır. EN 1090 belgesi 305/2011 Yapı Malzemeleri kapsamında yer almaktadır. Bu kapsam içerisinde yapısal bileşenler adına zorunlu bir belge durumundadır. Bu noktada CE işaretinin tüm esaslarının oluşturulması gerekmektedir. Bu Avrupa standardı çelik ve alüminyum esaslı bileşenlerin imalat ve tasarımları için uygulanan bir standart türüdür.

CE işareti taşıyacak ürünler yüksek teknik ve sağlık gerekliliklerini ortaya koyan yeterliliklerle sınırlandırılmıştır. Kaynak Mühendisliği içerisinde de temel gerekler ürün doğasında var olan tehlikeleri ifade etmektedir. Bu sebeple teknik anlamda standartlar sağlanamamış ise risk analizlerinin doğru bir şekilde yapılarak teknik dosyada bunun belirtilmesi gerekmektedir.

Kaynak Mühendisliği çerçevesinde EN 1090 standardı alüminyum ve çelik konstrüksiyon paydaşlarının Avrupa pazarında faaliyet gösterebilmeleri için CE işaretini zorunlu kılmıştır. Şayet üretilen ürünlerde CE işareti yok ise pazarda iş yapılan ortaklar yapıların meydana getirdiği her türlü hasar için birtakım yasal başvurular yapabilirler. Üreticiler öncelikle bir performans beyanı yayınlarlar. Ancak yeni gereklilikler göz önüne alındığında ve yürürlüğe koyulan işlemler söz konusu olacağından firmalar performans beyanı yayınlamadan önce belgelendirme yapmalıdırlar. Bu belgelendirme ürün tipi tesleri ve üçüncü taraf Onaylı Kuruluş tarafından hazırlanan belgedir. Fabrika Üretim Kontrol olarak bilinen bu belgelendirme aracılığı ile ürünlerin uygunluğu da kanıtlanmış olmaktadır.

EN 1090 Belgesi Nedir?

Tarih olarak 1 Temmuz 2014 yılından itibaren EN 1090 belgesi alüminyum ve çelik üreticileri için zorunlu tutulmuştur. CE işareti bu anlamda alüminyum tip tüm yapı uygulamalarında zorunludur. Bu uygulama sayesinde yapı malzemeleri çerçevesinde güvenlik performansının daha iyi hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu standartlar içerisinde konu başlıkları konstrüksiyon uygulamaları ve çelik yapılar etrafında şekillenmektedir. Basınçlı kap ve çelik konstrüksiyon imalatında, kaynak uygulamalarında EN 1090-1 belgelendirilmesi gereklidir.

EN 1090-2 ise en basit yapılardan ve eklentilerden en riskli kısımlara; vinçler, çelik yapılar, binalar, merdivenler, boru hatları, köprüler, kaldırma ve taşıma ekipmanları gibi konstrüksiyon imalatın önemli parçalarının üretim yönetimidir. Bu sistem içerisinde yer alan kaynaklı imalat kalitesi oldukça kritik bir başlık olarak durur. Bu standart sayesinde hazırlanma sürecindeki işlemlerin doküman kontrolü de sağlanmış olmaktadır. 

EN 1090 Belgesinin Gereklilikleri Nelerdir?

EN 1090 belgesine sahip olmak isteyen firmaların amacı esasen uygulama faaliyetleri ile sistemsel yapılarını güvence altına almak istemeleridir. Bu anlamda ancak Fabrika Üretim Kontrol Sistemi ile EN 1090- 1 Yapısal Bileşenlerin Uygunluk Değerlendirmesi söz konusu olacaktır. Sadece bu sistem de yeterli değildir. Ayrıca bu sistemin üzerine EN ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Sisteminin de kurulması gerekecektir. Tüm bunların haricinde EN 1090- 1 ve EN 1090- 2 standartlarının da birbirlerine entegre edilmesi söz konusu olacaktır. Bu gereklilikler yerine getirildiği takdirde firmalar EN 1090 belgesine sahip olabilmektedirler. Bu gereklilikleri maddeler olarak daha açıklayıcı bir şekilde sıralamak gerekirse:

Kaynak Atölyelerinin Belgelendirme Aşamaları Nelerdir?

Öncelikle kaynak atölyesinin dokümantasyon sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Dokümantasyon sürecinin gereklilikleri yerine getirildiği takdirde belgelendirme faaliyetleri şu şekilde ilerlemektedir:

EN 1090 Belgesi Neden Alınmalıdır?

Bu standartların sağlanmasındaki temel amaç yapıların güvenlik performanslarını en iyi şekle getirmektir. Bu anlamda pazarda paydaşlar nezdinde ortaya herhangi bir üretimden kaynaklanan tehlikenin ortaya çıkması da engellenmiş olacaktır. Bu standartlar serisi sektörel bazda alüminyum konstrüksiyon ve çelik yapı uygulamalarını kapsar. Temel olarak ise üç bölümde değerlendirilir:

Bu başlıklarda ilginizi çekebilir…

Sonuç Bulunamadı

İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızı daraltmayı deneyin veya mesajın üzerindeki gezintiyi kullanın.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir