CE Belgesi: Bilmeniz Gerekenler

Eren Bilgiseverer

1 Eylül 2020
ce belgesi

CE harfleri Avrupa Ekonomik Alanında dolaşan pek çok üründe görülen bir simgedir. Bu işaret temel olarak Avrupa’ya uygunluğu ifade etmektedir. İşaretin anlamı ise genel çevrede dolaşan ürünlerin çevre, sağlık koruma gereklerine göre asgari olarak denetlendiği, kontrolden geçirilmiş olduğudur. Örneğin Avrupa Topluluğu içerisinde bir mutfak robotu, telefon, televizyon gibi ürünlerde mutlaka CE işareti ile karşılaşırsınız. CE üreticiler açısından da önemlidir. Çünkü hesap verilebilir, kurallara uygun üretim yaptığının onayı olmakla beraber rekabet ortamında adil davrandığının da bir göstergesidir. 

CE Belgesi Nedir?

CE belgesi alan üretici ürününün yönetmelik ve standartlara uygun olduğunu, ürünün genel pazarda satışının rahatlıkla satılabileceğini tasdik etmiş olur. CE belgesi hem tüketicilere hem de üreticilere iki önemli fayda sağlar. Öncelikle üretici ya da satıcı CE taşıyan ürünlerini Avrupa Ekonomik Alanında herhangi bir engel olmaksızın satılabileceğini tüketiciye göstermiş olur. Tüketici ise satın aldıkları ürünlerin çevre, sağlık ve güvenlik koruma gerekliliklerini karşıladıklarını bilmiş olur.

Hem ürünlerin temel gereklere uygunluğunu onaylatmak, bu anlamda bir teknik dosya hazırlamak hem de AT Uygunluk Beyanında bulunarak ürünlere CE işareti koydurmak üreticilerin öde gelen sorumluluklarından bir tanesidir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE sertifikasyonu çalışmaları içerisinde bulunan test, muayene gibi aşamalar ile ürünün uygunluk değerlendirme prosedürleri tamamlanmalıdır. Ürün piyasaya çıkmadan önce mutlaka bu çalışmaların tamamlanmış olması gerekir. Üreticiler ürün kapsamı içerisinde bulunan yönetmelikleri eksiksiz bir şekilde doğrulamaları gerekir. Bunun için ise yetkilendirilmiş, onaylanmış kuruluşlara başvurmaları gerekir.

CE Belgelendirme İçin Temel Gereksinimler Nelerdir?

AB yönetmeliklerinde CE işareti taşıyacak ürünlerin yüksek güvenlik ve sağlık gereksinimlerini ortaya koyan gerekleri sınırlandırılmıştır. Temel gereksinim dendiğinde akla ürünün doğasında oluşabilecek tehlikeler gelmelidir. Bu sebeple üreticiler şayet kullanmış oldukları harmonize standartlarda bulunmuyorsa mutlaka risk analizleri yapıp teknik dosyalarında bulundurmalıdır.

Ulaşılması gereken sonuçlar ya da potansiyel ve aşılması gereken tehlikeleri belirten temel gereksinimler herhangi bir teknik çözüm ya da bu tehlikelere karşı ne yapılabileceğine dair herhangi bir bilgi sunmaz. Üreticiler bu anlamda uygunluğu sağlayacak kesin çözüm ve detaylara ilgili harmoniza standartlarını okuyarak ulaşabilir. Aynı detaylar şartnamelerde de bulunmaktadır.

CE Belgesi Uygunluk Aşamaları Nelerdir?

Uygunluk aşamaları hem tasarım hem de üretim sürecini kapsamaktadır. Bazı durumlarda sadece bazıları ya da iki aşama birden söz konusu olur. Uygunluk değerlendirme aşamalarını 8 kategoride sıralamak mümkündür.

  • İç üretim kontrolü (A, A1, A2)
  • Tip incelemesi (B, AT)
  • Üretim aşamalarındaki kontrole dayalı tip uygunluğu (C, C1, C2)
  • Üretim aşamalarında kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu (D, D1)
  • Ürün kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu (E, E1)
  • Ürün doğrulamasına dayalı tip uygunluğu (F, F1)
  • Birim doğrulaması bazında uygunluk (G)
  •  Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk (H, H1)

CE Belgesini Kimler Almalıdır?

Bir ürünün performans özelliklerini belirleyen CE işareti ülkeye, ürün çeşidine bağlı olarak opsiyonel seviyeleri gösterir. Örnek vermek gerekirse bir yapı mağazasında gördüğünüz bir ürün CE işareti almış ise bu ilgili malzemenin aynı ürün kodu içerisindeki şartnamelere uygun olduğunu gösterir. Ürünün üzerinde bulunan CE işareti üreticilere Avrupa Ekonomik Bölgesi pazarına giriş kapısını açmaktadır. Çünkü mevzu bahis ülkeler CE işareti taşıyan ürünler için bir kısıtlama yapmazlar. CE işaretli ürün ilgili ürün grubunda direktiflere uygun imalat yapıldığını gösterir. Ayrıca tüketici için güvenliği olduğunun da ispatı niteliğindedir.

Sektörel anlamda CE belgesi alma yükümlülüğünde olan firmalar; gaz yakan alet üretimi yapanlar, alçak gerilim cihaz üretimi yapanlar, basit basınçlı kap üretenler, elektromanyetik özellikli ürün üretenler, sıcak su kazan üretimi yapanlar, sivil kullanım adına patlayıcı üretimi yapanlar, makine üretimi yapanlar, asansör üretimi yapanlar, otomatik olmayan tartı aleti üretenler, basınçlı kap üretenler, dondurucu üretenler, aktif tıbbi cihaz üretenler, tıbbi tanı cihaz üretenler, oyuncak üretenler, tıbbi cihaz üretenler, inşaat malzemesi üretenler, tekne üretenler, telekomünikasyon terminal cihaz üretenler, kişisel korunma ürünleri üretenler, kablo üzerinde ilerleyen yolcu taşıma aracı üretenler şeklinde sıralanabilir.

Bu ürünleri üreten firmalar risk dereceleri göz önüne alınarak onaylama kuruluşları tarafından değerlendirilmeye tabi tutularak denetim sonuçlarına göre ürünlerinin üzerine CE işareti alırlar. CE işaretleme uygulamasında risk gruplarına göre ürünler A ile H arasında sınıflandırmaya tabi tutulurlar.

Bu başlıklarda ilginizi çekebilir…

KOSHER SERTİFİKASI (KOŞER BELGESİ)

KOSHER SERTİFİKASI (KOŞER BELGESİ)

Kosher Nedir? Musevi inancının esaslarına uygun şekilde üretilen gıda ürünlerin belgelendirildiği sertifikanın ismi olup bu belge, üretilen gıda ürününün Musevi inancına uygun olduğunu gösterdiği gibi aynı zamanda güvenilir ve insan sağlığına uygunluğunu da...

Helal Gıda Belgesi

Helal Gıda Belgesi

Her ne kadar tüketim alışkanlıkları değişse de tüketicin satın alma kararlarını etkileyen ve neredeyse değişmez olan birtakım unsurlar söz konusudur. Bu unsurlardan bir tanesi de hiç şüphesiz dini inanç ve kimlikler olmaktadır. Bilindiği üzere İslam dininde de diğer...

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir