G İşaretleme

G İşaretleme

Ülke içindeki yapı malzemeleri için yasal zorunluluk

G İşareti Nedir?

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde (305/2011/AB) nolu talimatı etrafında oluşturulmuştur. Yönetmeliğin amacı, yapı malzemelerinin temel nitelikleri ile ilgili özelliklerinin ve malzemelere CE veya G işaretinin konulması şartını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasada satışı, arzı ya da bulundurulmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir. Yönergelere uygunluğu kanıtlamada üreticilerin yönergeler ile ilgili uyumluluk standartlarına uygun üretim yapmaları gerekmektedir. Uyumlaştırılmış standardı ya da diğer bir deyişle CE belgesi bulunmayan ülke içinde piyasaya arzı gerçekleştirilecek yapı malzemelerinin piyasaya sunulabilmeleri için uygunluk değerlendirmesi ile kanıtlanan performans değerleri “G” işareti ile ürün üzerinde ifade edilir.

G İşareti Nedir?

G işareti eklenen yapı malzemeleri güvenli ürün olarak değerlendirilmektedir. G işaretinin bulunmaması ürünün kalitesi ve piyasada bulunuş şekli itibarıyla bir güvensizlik şüphesi olarak değerlendirilebilmektedir. Yapı malzemesi olarak nitelendirilebilecek bir ürün, yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla piyasaya arz edilmemişse, bu duruma ilişkin bilgi ürün piyasaya sunulurken görünür bir biçimde ürünün üzerine yerleştirilmelidir. Ayrıca bir malzeme hem CE işareti hem de G işaretini aynı anda taşıyamaz.

G işaretleme ile ilgili aklınıza takılan sorular, detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için hemen bizimle iletişime geçin!

G İşareti Nedir?

G işareti Etiket Örneği

G İşaretleme

CE Belgesi

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

 

G İşaretleme
G İşaretleme

CE Belgesi

TSE -HYB

 

G İşaretleme