Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Önemli bir konuda kuruluşunuza danışmanlık desteği sunuyoruz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) 2010 yılında dahil olan ülkemizinde taraf olduğu bu anlaşma 2013 yılında yasal mevzuat düzenlemesi ile “Tehlikeli Malların Karayolunda Taşınması” yönetmeliği ile düzenlemeye gidilmiştir. 2014 yılında yayınlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” ile tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğin uygulanması 30 Haziran 2015 tarihi ile birlikte tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorunlu hale getirilmiştir. 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetinin temel olarak sunduğu himetler ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

N

Tehlikeli malların karayolu ile güvenli nakliyesi için danışmanlık hizmetleri.

N

İşletmelerin tehlikeli mal yönetmeliklerine uygunluğunu izlemek.

N

Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin teşebbüsün faaliyetleri hakkında yıllık rapor hazırlanması.

N

Yönetmelikler çerçevesinde meydana gelen kaza veya ihlalleri araştırmak ve rapor hazırlamak.

N

Tehlikeli malların taşınmasında görev alan tüm personele eğitim çizelgesi hazırlamak, vermek ve takibini yapmak.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Yasal olarak bir Telkile Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır ve belgelendirilmelidir. İlk varsayımların ve kriterlerin hala geçerli ve uygulanabilir olduğundan emin olmak için içinde bulunduğunuz belirli koşullarınız periyodik olarak gözden geçirilmelidir. Bununla birlikte, bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetine gerek olmadığını belirlediğinizde, kuruluşunuz ya da işletmeniz tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili herhangi bir faaliyet yürütüyorsa, zaman zaman gerekeceği nitelikli bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almanız şiddetle tavsiye edilir. Bu konuda bizimle iletişime geçebilir, Tehlikeli Maddde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Marka ve Kurumsal Kimlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Marka ve Kurumsal Kimlik Danışmanlığı