ISO 14001 Nasıl Alınır?

Eren Bilgiseverer

21 Şubat 2022
 1. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 2. ISO 14001 Çevre Belgesi Alan Bir Firmanın Kazanımları
 3. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?
 4. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası Alma Sürecinin İşleyiş Aşamaları
 5. ISO 14001: 2015 İç Denetçi Eğitimi Programı
 6. ISO 14001 Çevre Belgesi Alan Bir Firmanın Kazanımları

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kuran bir kuruluş, çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uyumunu sağlamış demektir. Yani çevre kirliliği ile ilgili risklere hazırlıklı, olası acil durumlara ve kazalara karşı önlemlerini almış demektir. Çevre Yönetim Sistemi’yle faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirmiş ve önemli çevresel etkilerini kontrol altına almıştır. Atık miktarının azaltılması yönünde performansını sürekli iyileştirmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ayrıca Yeşil Mutabakat adı verilen ve AB’nin devreye soktuğu “0 karbon uygulamaları” için de önemli bir adım teşkil ettiği için giderek önemi artmaktadır.

ISO 14001 ya da güncellenmiş haliyle ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi’nde istenen şartları yerine getiren ve bunları sürekli iyileştiren işletmeler denetimlerden geçirilirler. Bu denetimlerden başarıyla çıkmaları durumunda bu belgeye sahip olurlar.

Ürün veya hizmet türüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın bu standart çeşitli endüstri kuruluşları başta olmak üzere oteller ve kamu kuruluşları gibi çok geniş bir yelpazede uygulanmaktadır.

Zorunlu olmayıp gönüllülük esasına dayanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, bizim gibi TÜRKAK’a bağlı akreditasyon sertifikası düzenlemekle yetkili bütün kurum ve kuruluşlardan alınabilmektedir. İstanbul ve Ankara’daki firmalarımıza Bilginer Belgelendirme olarak %10 indirim kampanyası başlattığımızı müjdelemek istiyoruz. Ayrıca bilindiği gibi TÜRKAK akreditasyonlu belgeler KOSGEB’den %60’a varan indirim desteği alabilmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

Bu belgeyi almak için yukarıda değindiğimiz konularda standarda uyumlu bir çevre yönetim sistemini kuruluşunuzda oluşturmanız gerekmektedir. Öncelikle bir üst yöneticiyi Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisi olarak atamak ilk atılacak adımdır. Çünkü birçok kalite yönetim sistemi çalışmasında olduğu gibi Çevre Yönetim Sistemi kurarken, kuruluşun üst yönetiminin çalışmanın içinde olması gerekiyor. Böylece hem üst yönetimin bu çalışmaya ne kadar değer verdiği gösterilmiş olur hem de çalışmaların kısa sürede yürütülmesi mümkün olur.

Bu belgeyi almak için bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapıldığında uzman, öncelikle sistemin talep ettiği dökümanları görmek isteyecektir. Çevre Yönetim Sistemi için gereken dokümanlar şöyle sıralanıyor:

 • Çevre el kitabı
 • Çevre politikası
 • Çevre politikası ile uyumlu çevre uygulama talimatları
 • Çalışanların çevre yönetimi ile ilgili sorumluluklarını belirten görev tanımları
 • Çevre prosedürleri ile uyumlu çevre talimatları
 • Çevre yönetim şartnameleri
 • Formlar
 • Çevre risk değerlendirme raporları
 • Çevre yönetim sistemi programları
 • Çevre acil durum planları
 • Çevre yönetim sistemi kontrol raporları
 • Çevre mevzuatına uygunluğu gösteren kayıtlar
 • Doküman kontrol kayıtları
 • Kayıt saklama süreleri ve saklanmasına yönelik kayıtlar
 • İç tetkik planları
 • İç tetkik raporları
 • Yapılan düzeltici ve önleyici çalışmaların sonuçları
 • Var ise kalibrasyon kayıtları
 • İnsan kaynakları ve eğitim kayıtları
 • Üst yönetimin sistemi gözden geçirme kayıtları
 • Çevreyi etkileyen makinelerin bakım ve onarım kayıtları

 

iso 14001

iso 14001 Çevre Yönetimi Bilginer Belgelendirme

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası Alma Sürecinin İşleyiş Aşamaları

Talepte bulunan firmanın çevresel etkileri üzerine bir risk değerlendirme denetimi yapılarak rapor hazırlanır. Raporda tedbir alınması gereken noktalar tespit edilir. Gerekli hazırlık maliyet çalışmaları sonrasında geri dönüşüme kazandırılabilecek atık maddeler varsa tespit edilir. Bunlar üzerinde neler yapılabileceği görüşülür. Tüm bu görüşmeler üst yönetim düzeyinde gerçekleştirilerek alınacak kararlara göre bir çevre yönetim sistemi meydana getirilir.

ISO 14001 belgesi almak için gereken prosedürler düzenlenerek yayınlanır. Atık yönetim sistemi prosedürler anlaşılır şekilde belirtilir. Bu süreç ve dokümantasyon yapısı hazırlıkları sonrasında sıra denetime gelir. Denetim sonucunda başarılı bulunan firma ISO 14001 belgesini almaya hak kazanır.

ISO 14001: 2015 İç Denetçi Eğitimi Programı

Katılımcıları, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na göre iç denetim teknikleri konusunda bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Böylelikle denetim gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek kuruluş içi denetçiler yetiştirilmiş olur. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başlayacak, geçiş yapacak olan kuruluş çalışanları eğitim programımıza katılabilirler. Ayrıca ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulayan tüm sistem sorumluları ve yöneticiler, danışmanlar, denetçi adayları ve bu konuda kariyer yapmak isteyenler ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi programımızdan istifade edebilirler. İstanbul ve Ankara’daki firmalara yönelik olarak Bilginer Belgelendirme olarak danışmanlık faaliyetlerimizin içinde yer alan eğitim programlarımızın %10 indirimli olduğunu hatırlatmak isteriz.

ISO 14001 Çevre Belgesi Alan Bir Firmanın Kazanımları

SIEMENS Otomotiv Sistemleri Sanayi ISO 14001 Çevre Belgesi alarak bunu başarıyla uygulamıştır. Bu alanda çalışmalarını başlatıp, çevre yönetim sistemi ile ulusal ve uluslararası politika ve amaçlara uyulmasını güvence altına almıştır.

Firma; temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarını ISO 14001 ile belgelemiştir. Firmada kalıntı ve hurda malzeme oranlarında, yapılan çalışmalar sonucunda 2000-2001 yılı terminal hurdası miktarında %75, kablo hurdasında %67, konnektör hurdasında %30 oranında azalma planlanlandı. Aydınlatma tesisatında yapılan değişiklikle firmanın, %72 oranında enerji tasarrufu sağladığı ifade edildi.

Firma, çevre kirliliği ve atıkların azaltılmasını sağlamıştır. Ayrıca enerji ve diğer kaynakların tüketiminde azalma sağlayacak alanları tespit etmiştir. Kaynakların etkin kullanımı ile birlikte ekonomik kazanç elde etmeyi hedefleyen SIEMENS Otomotiv Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ISO 14001 sertifikasına sahip olmakla pazar payını korumakta, artırmakta ve yeşil ürünler pazarından ve oluşan kârdan pay almaktadır. Bunun sonucu olarak Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaretini geliştirmekte olan firma, Renault Megane modeli otomobillerin otomotiv kablolarını üretmekte, hem de ürettiği kablo takımlarını Renault’nun diğer ülkelerdeki fabrikalarına ihraç etmektedir.

Bu sistem sayesinde firmalar “Sürdürülebilir Kalkınma” yolunda ilerlerken, çevre kirliliklerini kaynağında önleyerek üretimsel etkileri en düşük seviyeye indirmeyi hedeflemektedirler.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Fiyatı

Bu konuyla ilgili bilgiler için buraya tıklayınız.

ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi Nedir?

Bu konuyla ilgili bilgiler için buraya tıklayınız.

 

Bilginer Belgelendirme Eğitim Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.

Bu başlıklarda ilginizi çekebilir…

En Ucuz ISO 27001 Belgesi

En Ucuz ISO 27001 Belgesi

Zamların gelmesiyle birlikte tüm ISO Belgelerinin fiyatı arttı. Bilginer Belgelendirme danışmanlık firması olarak siz değerli müşterilerimize özel, bütün şartları zorlayarak fiyatlarımızı sabit tuttuk ve en ucuz ISO 27001 belgesini sahip olma avantajı sunuyor....

En Ucuz ISO 9001 Belgesi

En Ucuz ISO 9001 Belgesi

En Uygun ISO 9001 Belgesi Son zamlarla birlikte ISO belgeleri de fiyat artışlarından nasibini aldı. Ancak Bilginer Belgelendirme Danışmanlığı firması olarak özellikle Ankara ve İstanbul’da bütün şartları zorlayarak fiyatlarımızı sabit tuttuk ve en ucuz ISO 9001...

Sakarya Gıda Güvenliği 

Sakarya Gıda Güvenliği 

Gıda Güvenliği Sakarya Sakarya ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için geliştirilen bir standarttır. Sakarya ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi bu hedefe ulaşmak için tehlike...

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir